مانیتورینگ امواج مغزی

نکات برجسته فنی

 • EEG 21 کاناله + ۳ کانال امپلی فایر اضافه
 • مانیتور ۱۵ اینچی (سیستم لب تاب)
 • پرینت حرارتی روی ۲۱۶ کاغذ گسترده پیوسته مثل EEG آنالوگ
 • آنالیز نرم افزاری نقشه مغز و FFT
 • سنجش چک کردن امپدانس
 • ارتباط سریال و USB
 • فشرده و سیار
 • پشتیبانی از زبان های انگلیسی و فارسی
 • پشتیبانی از چاپگر لیزری و تک رنگ و رنگی

 

 

الکتروانسفالوگرام (EEG)

نکات برجسته فنی

 • فشرده و سیار (سیستم لب تاب)
 • EEG 21 کاناله + ۳ کانال امپلی فایر اضافه
 • تجزیه و تحلیل FFT
 • شبیه ساز نوری قابل برنامه ریزی
 • نقشه رنگی مغز
 • سنجش چک کردن امپدانس
 • ارتباط سریال و USB
 • طراحی فشرده و سیار
 • پشتیبانی از چند زبان