چراغ اتاق عمل

نکات برجسته فنی

 • LED های پزشکی مولتی کالر (چند رنگ)
 • قابلیت تصویر برداری از ناحیه جراحی با استفاده از دوربین Full HD (انتخابی)
 • تنظیم فوکوس نور
 • قابل کنترل دراستفاده از سیستم بیمارستان هوشمند
 • تنظیم دمای رنگ
 • نشانگر لیزری یکپارچه
 • تهیه نسخه پشتیبان (بک آپ) از باتری به صورت اضطراری (انتخابی)
 • صفحه نمایش مانیتور برای تمایش تصاویر مورد نیاز جراحی
 • قابلیت ویدیو کنفرانس
 • قابل کنترل در استفاده از موبایل ، تبلت و کنترل از راه دور

 

نکات برجسته فنی

 • LED های پزشکی مولتی کالر (چند رنگ)
 • تنظیم فوکوس نور
 • قابل کنترل دراستفاده از سیستم بیمارستان هوشمند
 • تنظیم دمای رنگ
 • نشانگر لیزری یکپارچه
 • تهیه نسخه پشتیبان (بک آپ) از باتری به صورت اضطراری (انتخابی)
 • صفحه نمایش مانیتور برای تمایش تصاویر مورد نیاز جراحی
 • قابل کنترل در استفاده از موبایل ، تبلت و کنترل از راه دور