رونمایی از سامانه غربالگری الکترواپتیکی تشخیص تب کرونا در حضور ریاست محترم جمهور

راه اندازی سامانه غربالگری الکترواپتیکی تشخیص تب کرونا با قابلیت تب سنجی در مناطق پرجمعیت و با دقت بالا در بیمارستان بقیه الله تهران که از این سامانه در [...]
بیشتر بخوانید رونمایی از سامانه غربالگری الکترواپتیکی تشخیص تب کرونا در حضور ریاست محترم جمهور