هوشمند سازی بیمارستان

ارتقا کیفیت خدمات سلامت با بیمارستان مجهز به سیستم های هوشمند ، نیاز زندگی امروزی

ارتقا کیفیت خدمات سلامت با بیمارستان مجهز به سیستم های هوشمند ، نیاز زندگی امروزی بيمارستان هوشمند، فناورى های ديجيتال و ىسيستم های مبتنی بر این فناوری ، [...]
بیشتر بخوانید ارتقا کیفیت خدمات سلامت با بیمارستان مجهز به سیستم های هوشمند ، نیاز زندگی امروزی
بهینه سازی انرژی در بیمارستان

بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستان با بررسی روش های کنترل هوشمند

هدف از انجام اين مقاله، بررسي فضاهاي مختلف بيمارستاني از منظر نيازمندي به كنترل هوشمند و شناسايي روشها، تجهيزات و پروتكل­هاي مناسب مانيتورينگ و هوشمندسازي [...]
بیشتر بخوانید بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستان با بررسی روش های کنترل هوشمند