کارگاه اموزشی بیمارستان هوشمند

کارگاه آموزشی بيمارستانهای هوشمند: بومی سازی راهکارهای عملياتی برای ایران ۱۴۰۰

برگزار کارگاه آموزشی در پانل تجهيزات و مصالح نوین در بيمارستانهاي آینده با عنوان: بيمارستانهای هوشمند: بومی سازی راهکارهای عملياتی برای ایران ۱۴۰۰ در روز [...]
بیشتر بخوانید کارگاه آموزشی بيمارستانهای هوشمند: بومی سازی راهکارهای عملياتی برای ایران ۱۴۰۰
دیوار ماژولار استیل با چاپ تمام رنگی برای اولین بار در ایران

برای اولین بار در ایران رونمایی از دیوار ماژولار استیل با چاپ تمام رنگی

رونمایی از اولین دیوار ماژولار استیل با چاپ تمام رنگی در جریان برگزاری پنجمین کنگره بیمارستان سازی در مرکز همایش های رازی تهران انجام شد. مشخصات دیوار های [...]
بیشتر بخوانید برای اولین بار در ایران رونمایی از دیوار ماژولار استیل با چاپ تمام رنگی
کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی بیمارستان هوشمند در پنجمین کنگره بیمارستان سازی

طی برگزاری پنجمین کنگره بیمارستان سازی ۱۸ آذر ماه ۹۷ در مرکز همایش های رازی دکتر خلیل نژاد مدیر عامل شرکت فناوری بیمارستانی کارگاه آموزشی بیمارستان هوشمند [...]
بیشتر بخوانید برگزاری کارگاه آموزشی بیمارستان هوشمند در پنجمین کنگره بیمارستان سازی
مصاحبه مديرعامل شرکت فناوری بيمارستانی با راديو انقلاب

مصاحبه مديرعامل شرکت فناوری بيمارستانی با راديو انقلاب

مصاحبه جناب آقای دکتر خلیل نژاد مديرعامل شرکت فناوری بيمارستانی با راديو انقلاب پیرامون دستاوردهای بخش خصوصی در تولید و صادرات تجهيزات پزشكی و بیمارستانی [...]
بیشتر بخوانید مصاحبه مديرعامل شرکت فناوری بيمارستانی با راديو انقلاب

حضور مدیرعامل و مدیر فروش شرکت فناوری بیمارستانی در رادیو گفت و گو

حضور مدیرعامل و مدیر فروش شرکت فناوری بیمارستانی در رادیو گفت و گو حضور مدیرعامل و مدیر فروش شرکت فناوری بیمارستانی در رادیو گفت و گو پیرامون نقش دیجیتال [...]
بیشتر بخوانید حضور مدیرعامل و مدیر فروش شرکت فناوری بیمارستانی در رادیو گفت و گو