تجهیزات اتاق عمل به همراه خدمات پس از فروش نامحدود

366
تجهیز اتاق عمل های بیمارستان ها و مراکز درمانی بر اساس نیازها به طور کامل در این مجموعه صورت می گیرد.

شرکت فناوری بیمارستانی با تجربه طولانی در تجهیزات اتاق عمل به عنوان نماینده انحصاری دیوارهای ماژولار اتاق عمل و سامانه های هوشمند سازی بیمارستانی و اتاق عمل، در مرحله اول با نیازسنجی کارشناسان ما نیازهای اتاق عمل بیمارستان را برآورد کرده تا طبق نیاز بر اساس استاندارد های جهانی طراحی های لازم صورت پذیرد و پس از تولید و تامین قطعات و تجهیزات کار اجرای کامل و نصب و راه اندازی اتاق عمل به صورت کامل بر عهده میگیرد.