سیستم های مدیریت اتاق عمل (ORMS)

نکات برجسته فنی

  • ادغام منابع تصویری اتاق عمل (HDMI ، SDI ، VGA ، DVI ، TCP/IP ، PACS)
  • روتینگ ویدیو
  • پخش ویدیو
  • ضبط ویدیو (USB ، NAS ، SAN)
  • کنترل چراغ جراحی
  • ویدیو کنفرانس
  • پنل کنترل BMS
  • پنل کنترل موسیقی
  • پنل کنترل PACS و HIS
  • خواندن RFID