تله مدیسین

کاربرد تله مدیسین و تشخیص بیماری ها در اورژانس

1.1 معرفی تله مدیسین Telemedicine

ارتباطات مخابراتی از طریق صوتی و تصویری برای انتقال یا تبادل اطلاعات بیمار با یک پزشک انجام می شود. با استفاده از این پردازش جزئیات یک بیمار را می توان به صورت صحیح انجام داد
بحث و تحلیل شده است در فناوری اطلاعات سلامت، تله مدیسین نقش مهمی ایفا می کند. Telemedicine اساسا ترکیبی از پزشکی و فناوری اطلاعات است. این شامل انتقال اطلاعات پزشکی الکترونیکی متحد از این رو می توان برای انتقال آن استفاده کرد

وضعیت و وضعیت بیمار به پزشک اگر پزشک در نزدیکی بیمار در دسترس نباشد. برای این منظور می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. به عنوان مثال: فناوری ذخیره و انتقال، پیام امن؛ پست الکترونیکی با نظارت بر داده های دریافت شده، پزشک قادر به درک وضعیت بیمار، تشخیص بیماری و اقدامات جبران ناپذیر است. ویدئو کنفرانس یک اقدام موثر در این مورد است

1.2 TELE MONITORING

نظارت تله نظارت بیماران است که در محل همانند پزشک نیستند. برای مثال بیمار با دستگاه های نظارتی در خانه را در نظر بگیرید. او به راحتی می تواند نتایج را از طریق تلفن به دکتر انتقال دهد. این به بیمار کمک می کند تا مرحله اولیه و پایه مراقبت های بهداشتی خود را انجام دهد. همچنین این بیمار نیازمند سفر ضروری می باشد.

پزشکی تله یک میدان رو به رشد است. نوع جدید نظارت از راه دور که به عنوان اولین بیماری تشخیصی از راه دور شناخته می شود، در تعدادی از کشورهای در حال توسعه معرفی شده است. در این روش دستگاه ها از نظر پزشکی، تشخیص و درمان از راه دور استفاده می شود. نوع درمان او عمدتا برای نظارت بر بیماری های مزمن است که در حال حاضر تشخیص داده شده است.
اما این فن آوری جدید نیز می تواند برای نظارت و تشخیص بیماری های رایج مانند فشار خون، قند خون، ضربان قلب، وزن و غیره استفاده شود. نظارت بر وضعیت بیمار به طور منظم پزشک را به ارائه بهترین راه ح و دوره موثر درمان به بیمار

بخوانید  کفپوش های بیمارستانی تامین همزمان ملاحظات بهداشتی و دوام در فضاهای درمانی

2. اجزای سیستم تله مدیسین

این سیستم شامل واحد خرید سیگنال، واحد پردازش و سیستم هشدار است. واحد ثبت سیگنال اینترفیس دقیق دقت بالا، AD620A از دستگاه های آنالوگ است. این یک تقویت کننده دقیق ابزار دقیق و کم هزینه است که نیاز به یک مقاومت خارجی دارد تا از 1 تا 1000 به دست آورد. سر و صدای کم، جریان ورودی پایین ورودی و کم قدرت AD620، آن را به خوبی برای کاربردهای پزشکی مانند ECG و غیر مانیتور فشار خون انفجاری.
برای شبیه سازی الگوریتم پردازش تصویر ذکر شده در پایین، از سیگنال ECG استفاده می کنیم که در زمان واقعی از بدن گرفته می شود. واحد پردازش با یک میکرو کنترل کننده PIC همراه است که به عنوان سیستم هشدار عمل می کند. واحد پردازش داده شامل PC / لپ تاپ کاربر با MATLAB است.

3 .پردازش تصویر در تله مدیسین

منظم بودن یا بی نظمی درمواد یا بطنی، اندازه گیری ریتم قلب است که به نوبه خود ایده هایی در مورد منظم یا بی نظمی ضربان قلب می دهد. همخوانی الگوهای بین امواج p دسترسی به نظم دادگاه در حالی که قوام الگوهای بین امواج R
دسترسی منظم به بطن شکل موج معمولی ECG در شکل شماره نشان داده شده است.

شکل موج معمولی ECG

. در حال حاضر دو روش دیگر در دسترس هستندیکی استفاده از callipers است و دیگری تکنیک کاغذ است. در Callipers دو نقطه سوزن با هم قرار دارند، یکی در نقطه اوج موج P یا R قرار می گیرد و دیگری در اوج موج پی یا P بعدی قرار می گیرد. نقاط سوزن به طور پیوسته نگه داشته می شوند و کلیپر ها به پایین نوار می روند. نقاط سوزنی ستون فقرات در صورتی که در قله های موج های بعدی P قرار می گیرند، منظم پرونده را نشان می دهند. اگر نقطه سوزن در امتداد سایر امواج بعدی R قرار بگیرد منظم بطنی را نشان می دهد. از سوی دیگر، اگر نقطه سوزن در قله امواج P و یا امواج R نزول نمی کند، به ترتیب بی حسی موضعی دهلیزی و بطنی را نشان می دهد.
در روش کاغذ یک لبه پاک و مستقیم از کاغذ با اوج امواج P یا امواج R قرار گرفته است. سه موج P موج در یک ردیف بر روی لبه کاغذ مشخص می شود و سپس کاغذ به سه موج P موج بعدی منتقل می شود. اگر علامت اولیه با علائم موج های بعدی P مطابقت داشته باشد که نشان می دهد منظم پرونده ها و اگر هیچ تطابق بین علامت ها وجود نداشته باشد نارسایی دهلیزی را نشان می دهد. به طور مشابه، منظم یا بی نظمی بطنی با تکرار فرآیند با Rwaves تعیین می شود.

بخوانید  ارتقا کیفیت خدمات سلامت با بیمارستان مجهز به سیستم های هوشمند ، نیاز زندگی امروزی

4. الگوریتم پیاده سازی داده های تله مدیسین

 الگوریتم پیاده سازی

مرحله 1:

دریافت سیگنال ECG از کنترل کننده، که در فرم دیجیتال است. مقادیر دیجیتالی به دست آمده در کنترل کننده در نرم افزار MATLAB در زمان واقعی جمع آوری می شود.

مرحله 2:

فرایند فیلترینگ صاف را برای حذف فرکانسهای بالاتر اعمال کنید. سیگنال های به طور تصادفی اتفاق می افتد با تنظیم مقدار آستانه. این سیگنال های فرکانس بالا هیچ اطلاعاتی را در اختیار ندارند. ممکن است به علت تماس های شل در الکترود یا تغییرات درتطبیق امپدانس

مرحله 3:

برای استخراج اطلاعات حیاتی از ecgimage، تکنیک تجزیه موجک را اعمال می کند. با استفاده از تابع wavedec

مرحله 4:

یک مقدار آستانه برای شناسایی وضعیت بحرانی ضربان قلب با استفاده از رابطه (حداکثر مقدار متوسط ارزش) / 2 تنظیم کنید.

مرحله 5:

تشخیص پیک R: انجام شده با استفاده از معکوس waverec تابع wavedec، که بازسازی موجک چند بعدی را انجام می دهد.

مرحله 6:

اگر فاصله پیک مجاور بیشتر از یک مقدار خاص باشد، تصویر مربوطه را به یک محل خاص در محاسبات ذخیره کنید

مرحله 7:

سرعت ضربان قلب را محاسبه کنید

از قله های نهایی شناسایی شده، هرگونه نوع ناهنجاری می تواند به راحتی شناسایی شود. در موارد اضطراری، کنترل کننده PIC فعال می شود و وضعیت بیمار به عنوان پیام متنی با استفاده از مودم GSM فرستاده می شود، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

مرااحل الگوریتم

5. نتایج شبیه سازی

اتصال سیستم

اطلاعات سیگنال ها

ارسالا نتیجه به پزشک

 

6. حساسیت اورژانس

اطلاعات حیاتی استخراج شده در موارد اضطراری به سرور ارسال می شود. تصویری که در حال حاضر در سرور ذخیره می شود به طور خودکار به آدرس ایمیل پزشکان ارسال می شود. در موارد اضطراری، ماشه به کنترل کننده PIC داده می شود که با استفاده از مودم GSM پیام متنی را به دکتر ارسال می کند. از سرور تصویر ECG انتقادی به آدرس ایمیل دکتر ارسال می شود.

بخوانید  اتاق عمل های یکپارچه و تاثیر آن در هوشمند سازی بیمارستان ها

شکل شماره 5 نهایی پیک های شناسایی شده
شكل شماره 6عکسبرداری از صفحه نمایش روی گوشی دکتر
سیستم LERTINGاطلاعات حیاتی استخراج شده در موارد اضطراری به سرور ارسال می شود. تصویری که در حال حاضر ذخیره شده در سرور به طور خودکار به آدرس دکتر ها نامه ارسال می شود.

پیج لاگین به وب سایت

نتیجه ecg

لیست به دکتر

عکس ecg

7.نتیجه

این سیستم ابتکار اتوماسیون در انتقاد است. مدیریت مراقبت های بهداشتی را فراهم می کند. نظارت مستمر بر روی بیمار و اجازه دادن به اتوماتیک انتقال داده ها این سیستم را تسهیل می کند
دسترسی عادلانه به متخصصان برای همه بیمارصرف نظر از موقعیت آنهارا فراهم می کند.
فرصت برای بیماران و بستگان برای تماس با متخصص خود سیستم می تواند به طور کامل و خودکار شرایط اورژانس پزشکی در ICU اتفاق می افتد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *