اولین گردهمایی فرصت های همکاری در زمینه ارتقا ,تجهیز و بازسازی مراکز درمانی اجا_ ودجا توسط صاایران

صنعت تجهیزات پزشکی صاایران اولین گردهمایی ارتقا تجهیز  و بازسازی مراکز درمانی آجا ودجا را مورخ دهم شهریور  در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار کرد

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی و ایران هلث به پایان خود رسید

ایران هلث پرآوازه ترین نمایشگاه بخش سلامت امسال در فضایی به و سعت ۳۵ هزار مترمربع و با حضور نمایندگان ۱۲ کشور جهان ،از تاریخ ۱۹ تا ۲۴ خرداد ۹۸ ،در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. عرضه توانمندی‌های داخلی ایران در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و تأکید بر رویکرد ارتباط صنعت […]

عقد قرارداد جدید با دی کلینیک ناصریه عراق

مدیرعامل شرکت فناوری بیمارستانی از قرارداد جدید هوشمندسازی خود با کلینیک دی ناصریه شهر عراق در آستانه عید سعید فطر خبرداد

کفپوش های بیمارستانی تامین همزمان ملاحظات بهداشتی و دوام در فضاهای درمانی

بیمارستان‌ ها محیط‌های حساسی هستند. به همین دلیل، در ساخت آن‌ها باید از مصالح خاصی استفاده شود و استانداردهای ویژه‌ای رعایت گردد. یکی از مواردی که در بیمارستان‌ها و سایر محیط‌های بهداشتی بسیار حساس است، کفپوش است.به دلیل همین اهمیت، بد ندیدیم که در این مقاله‌ی وب سایت درباره انواع کفپوش بیمارستانی، ویژگی‌های آن‌ها و سایر کفپوش‌های […]

اتااق عمل

بررسی راهکار های ایمنی برق در اتاق عمل با سیستم های مانیتورینگ

  اطمینان مطلق سیستم های الکتریکی در محیط های پزشکی اهمیت حیاتی دارد. نشت های جریان الکتریکی زمین (زمین) در دستگاه های الکتریکی جدید و قدیمی به طور یکسان رخ می دهد. در بدترین حالت، آنها حتی می توانند باعث مرگ مردم در اطراف تجهیزات معیوب شوند. نظارت بر شرایط عملیاتی فوق الذکر بسیار مهم […]

اتاق عمل

طراحی استاندارد چیدمان تجهیزات پزشکی در اتاق عمل در بیمارستان

چیدمان تجهیزات  حداکثر فضای لازم برای اتاق عمل حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ فوت مربع است که این فضا برای جراحی‌های بزرگ از قبیل جراحی قلب که مستلزم استفاده از تجهیزات بیشتری‌اند مناسب است. استفاده نامناسب از فضا منجر به افزایش آلودگی و عدم کنترل مناسب سیستم تهویه می‌شود.  لی اوت یا چیدمان تجهیزات پزشکی: نحوه […]

ارزیابی خطر انتقال عفونت هاي بيمارستاني

ارزیابی خطر انتقال عفونت های بیمارستانی از تجهیزات پزشکی بیمارستان

بررسی روش های کنترل عفونت بیمارستانی ﭼﮑﯿﺪه ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: در ﺧﻼل دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۱/۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣـﻮرد  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ۹۹۰۰۰ ﻣﺮگ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﺳﻄﻮح ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﮐـﺎف ﻓﺸﺎرﺳـﻨﺞ، ﮔﻮﺷـﯽ ﭘﺰﺷـﮑﯽ و دﺳـﺘﮕﺎه  ﻫـ ﺎی ﻋﮑﺲ […]

بنر

تکنولوژی RFID در صنعت هوشمند سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی

کاربرد RFID در مراقبت های پزشکی  مقدمه: شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) نوعی از تکنولوژی است که با استفاده از میدان های الکترومغناطیسی و اتصال یک برچسب برای شناسایی اشیاء به کار می رود. این برچسب معمولا برای ردیابی و شناسایی محصول استفاده می شود. RFID یک روند رو به رشد در صنعت مراقبت های بهداشتی،است […]

اینت

کاربرد اینترنت اشیا در حوزه هوشمند سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی

  کاربرد اینترنت اشیا در بیمارستان هوشمند تصور کنید در اثر یک تصادف به بیمارستان منتقل شده اید. شما عصبی هستید و مطمئن نیستید چه اتفاقی می افتد. اولویت اول شما در اسرع وقت بهبود حالتان و به دست آوردن سلامتیست. عملکرد بیمارستان ها به گونه ایست که منجر به اضطراب بیشتر بیماران می شود، […]