دیوار های اتاق عمل هوشمند

نکات برجسته فنی

  • پنل های شیشه ای چند لایه
  • پنل های استیل ضد زنگ
  • پنل های گالوانیزه
  • جریان هوای چند لایه
  • در های استیل ضد زنگ
  • چراغ های اتاق عمل
  • اتصال به ORMS از طریق پنل BMS
  • رنگ ها و نقوش ضد باکتریایی متنوع
  • در دسترس برای اتاق های عمل ، ICU ، CCU ، CSR و …
  • نصب سریع