لوگوی فناوری بیمارستانی

شرکت فناوری بیمارستانی هوشمند

 
شرکت فناوری بیمارستانی همراه با شناخت دقیق نیاز بازار در حوزه هوشمند سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی، برای تامین نیازهای صنعت به صورت متمرکز، بوسیله متخصصین حوزه هوشمند سازی پزشکی و با پشتوانه برندهای مطرح، دانش بنیان و فناور داخلی متولد شد. هدف بنیادین این شرکت، ایجاد سبد محصول توسعه یافته و گسترده محصولات و راهکارهای HighTech خدمات درمانی در کشور است. توانمندی اصلی شرکت فناوری بیمارستانی، تحلیل و کارشناسی نیازمندیهای تکنولوژیک مراکز درمانی و همگام سازی راهکارهای موجود با نیازمندیهای تحلیل شده است. از سوی دیگر این شرکت با دغدغه های مالی و تامین اعتبار تجهیزات مورد نظر بخوبی آشنا بوده و راهکارهای مناسبی را در این خصوص نیز تدوین نموده و در اختیار مشتریان خود قرار داده است. در طول مدت فعالیت این شرکت، چندین بیمارستان مطرح و چند صد تختخوابی توانسته اند از خدمات و محصولات فناورانه پیشنهادی بهره مند شوند.

مزایای بیمارستان هوشمند

 
  • افزایش سطح کیفی خدمات
  • کاهش زمان ارئه خدمات بیماران
  • ذخیره.داده کاوی و تحلیل الکترونیکی اطلاعات بیماران
  • کاهش هزینه ها
  • افزایش بهره وری منابع و تجهیزات
  • افزایش بهره وری منابع انسانی
  • افزایش سطح ایمنی و امنیت
  • کاهش خطاهای پزشکی