اتاق عمل هوشمند

پروژه های اجرا شده اتاق های عمل هوشمند ماژولار

 
تجربه موفق تجهیز و هوشمند سازی بیش از ۱۰۰ اتاق عمل در بیمارستان های سراسر کشور، شامل پروژه های ساخت اتاق عمل از صفر تا صد و تجهیز اتاق عمل، نصب و راه ادازی سامانه هوشمند ORMS  و همچنین طراحی، ساخت و اجرای دیوار های ماژولار شیشه ای و استیل

اتاق عمل بیمارستان ناجا کرمانشاه

 
 

اتاق عمل بیمارستان خانواده اصفهان

طراحی و اجرای اتاق عمل با دیوارهای ماژولار بیمارستان خانواده اصفهان
 
 
 

اجرای اتاق عمل بیمارستان السجاد نجف

 
 
 

نصب چراغ جراحی در بیمارستان الصدر نجف