تهران، نیاوران، ابتدای منظریه یک، پلاک یکinfo@hospitech.ir021-26454092

سامانه های هوشمند IPTV

مقدمه

امروزه با توجه به سیاستهای دولت، درآمد تحقق یافته بیمارستانها همواره در حال افزایش است و از طرفی هزینه های مراقبت از بیمار و قیمت تمام شده خدمات روز به روز افزایش مییابد. با توجه به افزایش سن پیک جمعیتی وافزایش پیری جامعه،بیماری های همه گیر، تقاضا خدمات درمانی در کمترین زمانممکن و با بهترین کیفیت و مواردی از این دست، تجهیزات و امکاناتی مورد نیاز است تا از این طریق بتوان تحقق برآورده سازی نیازهای بیماران و مراجعینرا تضمین کرد.امروزه بیماران قبل از انتخاب دکتر جراح و بیمارستان، تحقیقات کاملی را پیرامون امکانات بیمارستان و تجربه افراد انجام میدهند تا به بیمارستان و مراکزدرمانی که امکانات بهتری را ارائه می دهند، برای دریافت خدمات بهداشتی، درمانی مراجعه کنند و این موضوع لزوم داشتن تجهیزات و امکانات متناسب با نیاز مراجعین برای بیمارستانها را نشان میدهد تا ضمن ارائه یک برند خوب از خود، در رقابت خدمت رسانی پیروز این عرصه باشند

[nz_progress][nz_line percentage=”100″ title=”افزایش رضایت بیماران”][nz_line percentage=”100″ title=”روش نوین آموزش”][/nz_progress]
[nz_progress][nz_line percentage=”100″ title=”ایجاد اعتماد و برند سازی”][nz_line percentage=”100″ title=”یادگیری کاهش فرآیند اداری”][/nz_progress]
[nz_progress][nz_line percentage=”100″ title=”افزایش سرعت بهبودی بیمار”][nz_line percentage=”100″ title=”برتری در رقابت”][/nz_progress]
[nz_accordion][nz_toggle title=”ایجاد اعتماد و برند سازی”]

بیشتر افراد تصور مثبتی از محیط بیمارستان و مراکزدرمانی ندارند و یا حداقل از حضور در آن احساس راحتی نمی کنند، با این حال یونیتک در تالش است تا با محصوالت خود لحظات بهتر، با دغدغه کمتر و لذت بخش برای بیماران و مراجعین فراهم آورد. تجربه بهتر حضور در بیمارستان، باعث ایجاد اعتماد میشود. تصور کنید که یک بیمار یا اعضای خانواده آن بعد از درمان و تجربه خدمات بیمارستان، از خدمات بیمارستان تشکر کند و زندگی خود را مدیون کادر پزشکی و خدمات بیمارستان بداند. این تجربه موجب میشود تا شبکه ی افراد نزدیک به بیمار، درصورت نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی، تنها ببیمارستان شما مراجعه نمایند.

[/nz_toggle][nz_toggle title=”روش نوین آموزش و یادگیری”]

در طول یک دهه گذشته فناوری دیجیتال، روش ارتباط و یادگیری را به طرز چشمگیری متحول نموده است. همانطور که می دانید بروشور ها و کاتالوگ هایی که به بیماران داده می شود اغلب خوانده و درک نمی شوند. تحقیقات نشان داده است که یادگیری مبتنی بر ویدیوی تعاملی، آموزش و درک مطلب را بیش از ۵۰ درصد افزایش میدهد. استفاده از رویکرد چندرسانه ای در آموزش بیماران در مراحل بستری و مراقبتهای پس ازعمل، تاثیر بسزایی در بهبود شرایط بیمار و همچنین کمک به آموزش عمومی میکند. انتظار می رودبیماران و اعضای خانواده در مورد شرایط و معالجهخود آموزش ببینند و بدین منظور راه حل هایویدیوهای تعاملی به همراه بهینه سازی اطالعات و آموزش در موضوعات مراقبت بیمار، نیازهای بیمار تسهیالت الزم پیشنهاد میشود.

[/nz_toggle][nz_toggle title=”تسهیل در فرایند اداری”]

تاثیر فناوری بر ارائه خدمات اداری و غیرحضوری به کارکنان و مراجعین ، غیر قابل انکار است. مواردی مانند خودپردازها از تجهیزات این حوزه به شمار می آیند. اما خدمات ادارات و شرکت ها تنها محدود به خدمات مالی نبوده و خدماتی مانند ارتباط با مدیریت و درخواست های مدیریتی، امکان تهیه گزارشات اداری، ارائه خدمات غیر حضوری واحدها)مانند آزمایشگاه(، مدیریت ورود و خروج کارکنان، نمایش زمان و اطالعات جلسات و بسیاری امکانات دیگر نیز در راستای حس رضایت کارکنان و مراجعین بسیار مسمر ثمر خواهد بود.از این رو استفاده از تجهیزات دیجیتال ساینیج در این موارد موجب رشد رضایت و بهبود ارائه خدمات در بیمارستان ها خواهد شد

[/nz_toggle][nz_toggle title=”مزیت رقابتی”]

تمرکز روی مراقبت های مشتری محور و بازپرداخت های مبتنی بر ارزش افزوده باعث شده است تا بیمارستان ها ارتقای تجربه بیمار را به عنوان روشی برای تمایز خدمات خود و بهبود رتبه های رضایت در دستور کار خود قرار دهند. یک راه برای دستیابی بیمارستان ها به این اهداف، استفاده از زیرساخت هایی است که سرگرمی های با کیفیت را در نمایشگرهای هوشمند به همراه آنچه که بیماران هنگام حضور در خانه یا یک اتاق هتل تجربه می کنند، فراهم می کند. بهترین بیمارستان ها و مراکز درمانی جهان با پی بردن به اینکه سرگرم با کیفیت باعث بهبود تجربه و وفاداری به برندمی شود، در کنار خدمات حیاتی خود به نوعی به صنعت هتلداری پیوسته اند

[/nz_toggle][nz_toggle title=”مسیر یابی آسان این روزها”]

 بیمارستانهای مدرن دارای طرح های معماری پیچیده ای هستند که درک آنبسیار دشوار به نظر می رسد. به لطف خطوط راهنمای بیمار که بر روی کف یا دیوار ترسیم می شوند؛ این مشکل تا حدودی بر طرف شده است؛ اما راهنمای خطوط تنها شامل موارد ضروری است و راهنمایی به سایر مکان ها را شامل نمی شود. نمایشگرهای دیجیتال ساینیج در بیمارستان ها به بیماران، همراهان و مراجعان در رسیدن به مکان مربوطه کمک می کنند. دسترسی به داروخانه، سرویس بهداشتی، اتاق پزشکان، امور اداری، آشپزخانه و هر مکان دلخواه از ویژگی های محصوالت دیجیتال ساینیج شرکت یونیتک می باشد

[/nz_toggle][nz_toggle title=”افزایش سرعت بهبود بیمار”]

اولین گام در مسیر بهبود، ایجاد ارتباطات واقعی بابیماران است. هنگامی که بیماران را در هر مقطعی ازمراقبت مداوم، سرگرمی و آموزش دهیم، می توانیم به آنها کمک کنیم تا در بهبودی خود مشارکت داشته باشند، به آنها بیاموزیم که چگونه سالم تر بمانند. این کار باعث می شود تا در آینده تعداد بستریهای غیرضروری کاهش یابد.مطالعات بسیاری زیادی در خصوص نقش سرگرمی در بهبود بیمار توسط محققان دانشگاه های مختلف انجام شده است و نتایج بیشتر آنها حاکی از تاثیرمثبت سرگرمی در سرعت بهبود بیمار است؛ بر همین اساس یونیتک در تالش است تا بهترین خدمات را به بیمارستان ها ارائه نماید

[/nz_toggle][nz_toggle title=”تنوع در محیط پیرامون بیمار”]

نمایشگرهای هوشمند دارای قابلیت پخش تصاویر و ویدیوهای زیبای شما در ساعات مختلف شبانه روزمیباشد
. با پخش تصاویر و ویدیوها لذت تماشای آکواریوم، باغ ها و جنگلها، دریا و کوهستان را بهبیمار هدیه دهید. همچنین پخش این تصاویر باکیفیت در سالن های انتظار، بخش پذیرش وراهروها می تواند حس شادابی و پویایی را به محیط بیمارستان منتقل کند. همچنین ایننمایشگرها در هنگام بروز حوادث و بالیا می توانندهشدارها را نشان دهند، می توانند نکات آموزشی وبهداشتی را نمایش داده و یا در هنگام نوبت دهی،نوبت بیمار را اعالم کند.

[/nz_toggle][nz_toggle title=”احساس راحتی با سرگرمی در بهترین زمان ها”]

سرگرمی به عنوان یک حواس پرتی و یک نقطه طالیی در روزهای سخت ما عمل می کند. به جرئت می توان گفت که سرگرمی یکی از مهمترین عوامل ایجاد حس آرامش در زمانی است که روز و شب ها را در بیمارستان می گذرانید. با اتاق هوشمند ، بیمار می تواند از سرگرمی های مشابه اتاق نشیمن با دسترسی به کانال های تلویزیونی از مشاهده فیلم مورد عالقه، گوش دادن به رادیو ، بازی ها و رسانه های اجتماعی لذت ببرد. این کار باعث می شود تا بیمار مانند خانه احساس آرامش کند و از وضعیت فعلی کمتر نگران باشد

[/nz_toggle][/nz_accordion]

کاربرد محصولات شرکت

سالن کنفرانس

سرویس بهداشتی

پذیرش غیر حضوری

آزمایشگاه اتاق پزشک

سامانه مدیریت محتوا

مدیریت و زمان بندی پخش تبلیغات و محتوا همواره یکی از دغدغه های کاربران و صاحبان کسب و کار است. داشبورد مدیریت هوشمند تبلیغات امکان برنامه ریزی و زمان بندی پخش تبلیغات را فراهم نمود است.همچنین با استفاده از سامانه ی مدیریت محتوا ، شما می توانید به راحتی صفحه نمایش را به چند ناحیه مختلف تقسیم نموده و محتوای هر یک را سفارشی کنید

ویژگی ها و قبلیت های سامانه

تضمین امنیت داده ها

پشتیبانی از طیف وسیع داده ها

نصب اپلیکیشن و ارائه خدمات مبتنی بر وب

سازگار با کلیه مرورگرها

سفارشی سازی نمایشگر

بروزرسانی در لحظه!

قابل استفاده  بصورت دسکتاپ و اندروید

قابلیت زمان بندی پخش

گزارش دهی پیشرفته

تعریف سطوح دسترسی

تایم لاین پیشرفته

بانک ویجتها