تهران، نیاوران، ابتدای منظریه یک، پلاک یکinfo@hospitech.ir021-26454092

نمایشگاه ها

نمایشگاه به عنوان يكی از مهمترين بخش های تجاری و اقتصادی ایران با بهره مندی از فضا ، امكانات و تسهيلات نمايشگاهی منحصر به فرد و نیروهای متخصص، بستر وزمينه مناسبی را از طريق برپايی نمايشگاههای تخصصی و بين المللی جهت تولید کنندگان، بازرگانان داخلی و خارجی مهيا می سازد  تا علاوه بر عرضه و نمايش توانمنديها ، مبادلات تجاری ، سرمايه گذاريهای مشترك و بين المللی خود را توسعه بخشند. تقویم زیر شامل کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی در زمینه صنعت  تجهیزات پزشکی و بیمارستانی شرکت فناوری بیمارستانی هوشمند می باشد.

26-29مهرماه

نمایشگاه بیمارستان سازی

19-22آذرماه1401

نمایشگاه بین الملی پزشکی مشهد

2-5آذرماه1401

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی(فارس)

29-30آبان ماه

کنگره تخصصی بیمارستان سازی

22آذرماه 1401

کارگاه آموزشی اصفهان

آبان 1401

اجلاس روسای دانشگاه ها

دی ماه 1401

کنگره و گردهمایی ایران و هند

22آذرماه 1401

نمایشگاه تجهیزات پزشکی تبریز

24آذرماه1401

همایش 1روزه جراحی الکتروتکنیکال سرطان پستان

9آذر 1401

کارگاه تخصصی قزوین

18دی ماه1401

کارگاه آموزشی یزد

24آذرماه1401

همایش 1روزه جراحی الکتروتکنیکال سرطان پستان