تهران، نیاوران، ابتدای منظریه یک، پلاک یکinfo@hospitech.ir021-26454092

کارگاه اموزشی علوم پزشکی زنجان

کارگاه آموزشی تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در تاریخ 10 الی 11 مهرماه از ساعت 9 صبح الی 14 بعدازظهر در ساختمان همایش روزبه بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان کارگاه یک با حضور ستاد اداره تجهیزات دانشگاه و مسئولین و کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی استان زنجان برگزار گردید.