دفیبریلاتور

 • انرژی : ۲۰۰۰-۱ ژول
 • شکل موج : Biphasic Truncated Exponential
 • مد : دستی ، Cardioversion, AED
 • زمان شارژ : کم تر از ۶ ثانیه

پیس غیر تهاجمی

 • شکل موج : Rectilinear, پالس ثابت
 • جریان : ۰ تا ۲۰۰ میلی آمپر
 • نرخ : ۳۰ تا ۱۸۰ ppm
 • دوره Refractory : 340 میلی ثانیه (۳۰ تا ۸۰ ppm) ؛ ۲۴۰ میلی ثانیه (۹۰ تا ۱۸۰ ppm)
 • مد : نرخ ثابت یا تقاضا شده

پارامتر های عددی

 • شکل موج های : ECG ، Pleth ، IBP (دو کاناله) ، CO2
 • پارامتر های عددی : HR ، PR ، SpO2 % ،  Temp، IBP  (دو کاناله) ، NIBP  ، EtCO2